Fortuna i Favn Beam of Gold

Дата рождения: 22/02/2013. Окрас: красный

Fortuna I Favn Beam of Gold Fortuna I Favn Beam of Gold

HD-B, ED-1

Родословная

J CH RUS / CH RUS

KISS SMOOTH MAGIC

CH RUS

SI HUANG TI VELVET-PRINCE

CH HUN / J CH HUN

MARKO VH VENNE -DORP
SI HUANG TI VELVET KATE

AVGIT VIV'EN KOBAL'T

CH RUS / CH UKR / CH BLR / CH EST / CH MDA / CH LTU

CHATCALL BLUE IS MY LOVE
OLIVIA BLACK LADY

CH J RUS / CH RUS / CH RKF / HD-B,
ED-0

SOLVEIG S SERGIEVA POSADA

CH RUS

SI HUANG TI VELVET-PRINCE

CH HUN / J CH HUN

MARKO VH VENNE -DORP
SI HUANG TI VELVET KATE

CH RUS / J CH RUS

OKTAVIYA FAYERI S SERGIEVA POSADA

CH RUS / CH RKF

BIS LAC DIZAER

CH RUS / CH BLR

BELISSIYA S SERGIEVA POSADA

Фотогалерея

вернуться назад