26

October
2017

International Dog Show, Nizhny Novgorod

October 21-22, 2017 International all-breed Dog Show  (CACIB-FCI), Nizhny Novgorod. Judge: V. Shiyan.

The debut of our baby LAV LAP TOP CERES FORTUNA I FAVN – very promising, Best Baby of Breed!

back